Internship in Japan (JAIST) – Pre-arrival

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา (ก็ค่อนข้างนานมาแล้ว เพิ่งมีโอกาสได้เขียน =w=) ได้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นมา ตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปฝึกอยู่สองที่จากสองโครงการ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าโครงการแรกก่อน

อันนี้เป็นโครงการฝึกงานที่โคกับทางภาควิชาที่จุฬาฯ โดยปกติมหาวิทยาลัย (เรียกว่า Graduate School เพราะเป็นมหาลัยที่เปิดสอนเฉพาะป.โท ถึงป.เอก โดยเน้นการวิจัย) Japan Advanced Instituate of Science and Technology (JAIST) จะเปิดรับนิสิตจากจุฬาไปฝึกงานที่มหาลัยทุกปี ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องออกเอง แต่ปีที่เราสมัครไปเนี่ยเค้ามีทุนให้ด้วย ซึ่งตอนแรกบอกว่ามีอยู่ 2-3 ทุนไม่เกินนี้

ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่สมัคร อยากไปฝึกงานที่ Reuters, Accenture อะไรงี้มากกว่า แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆ ก็อยากเพิ่มโอกาสให้ตัวเองในการเรียนต่อโท เพราะว่าตัวเองมีแต่ประวัติการฝึกงานกับบริษัทเล็กๆ อยากลองทำวิจัยว่าชอบมั๊ย แล้วเป็นโอกาสที่ได้ไปต่างประเทศด้วย ก็เลยสมัครไปในวันสุดท้ายแบบไม่ได้คาดหวังอะไร (ได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เสียใจ)

อ่านต่อ